Bruiloftregisseur met KvK-nummer 62354299 (Mediavisuals), wil je hartelijk welkom heten op www.bruiloftregisseur.nl (Website). Door onze Website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Bruiloftregisseur kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar je gebruikt onze Website voor eigen risico. Bruiloftregisseur zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Bruiloftregisseur is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Bruiloftregisseur en jou tot stand komen.

Ook voor op onze Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Bruiloftregisseur geen aansprakelijkheid.

Je mag onze Website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. Bruiloftregisseur behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@mediavisuals.nl aan ons vragen.

© 2020 Bruiloftregisseur
Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden | Privacy- en Cookieverklaring | Disclaimer
E-Mail: info@bruiloftregisseur.nl

Telefoon: 06-37 13 99 26

Adres: Hoefblad 14 Roden
KVK: 62354299

BTW: NL221095226B01

BANK: NL67 KNAB 0255 8871 24
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram